ความหมาย

มุก
ทำนุก  ห้าว  เลศ  ระบือ แปลว่าอะไรค่ะ
คำตอบ

น่าจะมาจากทำนุ  = บำรุง

ห้าว = แก่จัด (มะพร้าว)  อาการกล้าแบบมุทะลุ

ระบือ  เล่าลือ   ข่าวลือ  แพร่หลาย

เลศ  =การแสดงชั้นเชิงในทีใช้กับ เลศนัย

หนูอยากทราบว่า  คำว่า ท่านไท้อย่าหมายโทษแปลว่าอะไรค่ะ ในสุภาษิตพระร่วง

คำอธิบายคำศัพท์ที่ต้องการอยู่ในหน้านี้ค่ะ

 http://www.st.ac.th/bhatips/loganit.html

ข้างตนไว้อาวุธ  เครื่องสรรพยุทธอย่าวางจิต  คิดทุกข์ในสงสาร  อย่าทำการที่ผิด  คิดขวนขวายที่ชอบ  โต้ตอบอย่าเสียคำ

ผิวผิดปลิดไป่ร้าง/ข้างตนไว้อาวุธ/เครื่องสรรพยุทธ์อย่าวางจิต แปลว่าอะไรคะ อยากทราบไปตอบคำถามค่ะ

ภาทิพ

อ่านที่นี่ค่ะ http://www.st.ac.th/bhatips/rai_explain51.htm

ท่านไท้อย่าหมายโทษ แปลว่าอะไรคับ

ภาทิพ

อย่าโกรธขุ่นเคือง ผู้เป็นใหญ่ เพราะจะทำให้ตัวเองเดือดร้อน

เผ่ากษัตริย์เพลิงงู อย่าดูถูกว่าน้อย หมายความว่าอะไรเหรอครับ

เครื่องสรรพยุทธอย่าวางจิต  คิดทุกข์ในสงสาร  อย่าทำการที่ผิด  คิดขวนขวายที่ชอบ  โต้ตอบอย่าเสียคำ หมายถึงอะไรบ้างคะ ใครรู้ช่วยบอกที

ภาทิพ

เผ่ากษัตริย์เพลิงงู    ให้ระวังตัว เมื่ออยู่ใกล้ ผู้เป็นใหญ่  ไฟ  และงู อาจจะทำอันตรายได้  เสียชีวิตได้

อย่าดูถูกว่าน้อย      อย่าดูถูกในสิ่งที่มีค่าน้อย  เงินน้อย  สินทรัพย์น้อยๆ

 

เครื่องสรรพยุทธอย่าวางจิต    อย่าไว้ใจในอาวุธ  เพราะสามารถย้อนมาทำอันตรายตัวเองได้

คิดทุกข์ในสงสาร    ทุกสิ่งเป็นไปตามวัฏจักร เวียนว่ายตายเกิด

อย่าทำการที่ผิด     อย่าประพฤติผิด

คิดขวนขวายที่ชอบ     ทำในสิ่งที่ถูกต้อง

โต้ตอบอย่าเสียคำ   ระวังคำพูดในการเจรจา  อย่าให้ผิดพลาด

 

 

อ่านเพิ่มเติมที่   http://www.st.ac.th/bhatips/su_praroung.html

http://www.st.ac.th/bhatips/rai_explain51.htm

และ http://gotoknow.org/blog/bhatips2/283092