สอบถามเรื่องการเขียนบล็อก

ในการเขียนบล็อกเราสามารถสร้างขึ้นใหม่ได้เรื่อยๆไช่หรือไม่
คำตอบ

บล็อกสามารถสร้างได้ไม่จำกัดค่ะ แต่ไม่จำเป็นต้องสร้างใหม่ทุกครั้งที่เพิ่มบันทึกก็ได้นะคะ เราอาจแยกบล็อกตามประเภทเนื้อหาที่เราเขียนบันทึกได้ค่ะ เช่น บล็อกเกี่ยวกับอาหาร บล็อกเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น

ขอบคุณค่ะ