การพัฒนามนุษย์

อยากทราบว่า ทักษะการพัฒนาการทางสมอง กับทักษะการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน มีความสอดคล้อง หรือแตกต่างกันอย่างไร

คำตอบ
not yet answered

การพัฒนาสมองเป็นการฝึกฝนเพื่อใช้ทักษะทางสมองในการจัดการกับปัญหา แต่การพัฒนาสมรรถนะนั้นต้องกระทำในหลายๆด้าน เช่นพัฒนาสมรรถนะด้านการเป็นผู้นำ หรือสมรรถนะด้านการพัฒนาผู้อื่น เป็นต้นไม่ได้มุ่งเน้นในด้านที่เกี่ยวกับสมองเพียงอย่างเดียวครับ

พลวัฒน์ จินตนาภรณ์

ขอให้อ่านเอกสารเกี่ยวกับจิตวิทยาและการพัฒนาศักยภาพมนุษย์เพิ่มเติมด้วยนะครับ