ดูดี

  

 

 

  "พิทักษ์ภูธรขอรายงานตัว  "   ครับผม  ...

                           

 

คำตอบ