ขอเยียมบ้าง

ถานคงเดชมาเยี่ยมแล้วผมขอเยี่ยมด้วยคนนะครับ
คำตอบ