รับบริจาคหนังสือ และสื่อทางการศึกษาอื่นๆ

คุณโยมธรรมาวุธ...

อาศัยกุศลเจตนาของคุณโยม จึงได้ประกาศรับบริจาค... สำหรับซี.ดี.ธรรมะ หรืออื่นๆ คุณโยมสามารถส่งไปได้ตามรายละเอียดในบันทึกนี้...

รับบริจาคหนังสือ และสื่อทางการศึกษาอื่นๆ

เจริญพร

คำตอบ

ยินดีอย่างยิ่งครับพระคุณเจ้า

แล้วผมจะส่งไปตามที่อยู่ที่ให้ไว้ครับ

กราบสามครั้งครับ