ฝากซอง

ท่านประธานฯครับ ท่านอาจารย์สุรพล ฝากซองถึงท่านนะครับ
คำตอบ
not yet answered
หัวแดงเด็กหลังห้อง
ขอทราบการนัดหมายในวันงานด้วยนะครับท่าน...ไปจั๊งใด๋....มาจั๊งใด๋.....ไปแบบโสด...หรือไม่โสด......
ตุ๋ยแว่นหนึ่งในเด็กหลังห้อง

ไปนำแนส่งสัยลูกเมียไปด้วยท่านอาจารย์เล่นถ่ายรูปบ้านมาด้วยขาเม้าคงอยากไปดูเพื่อมาเล่าให้ครูต้อยฟังแงๆ อิฉาเพินมีหลายคน555

หัวแดงเด็กหลังห้อง
กรุณานัดหมายด่วน....เดี๋ยวไปไม่ทันเด๊
หนึ่งในเด็กหลังห้อง

ผมก็รอท่านประธานฯ ออกคำสั่งอยู่.....