ขอความคิดเห็นจากคุณหมอค่ะ

พอดีเขียนระบายความทุกข์ใจไว้ในบันทึก http://gotoknow.org/blog/little-diary/113203 อยากขอความคิดเห็นจากคุณหมอว่า ควรจะตั้งรับสถานการณ์อย่างไรดี และจะหาแนวทางอธิบายให้เด็กรับรู้ได้อย่างไรโดยสร้างความเจ็บปวดทางจิตใจให้เขาน้อยที่สุด
คำตอบ
ตอบแล้วนะครับคุณซูซาน ขอโทษด้วยที่ช้าเพราะเพิ่งกลับจาก ตจว.