การใช้คำทับศัพย์

นครินทร์

ผมมีปัญหาการใช้คำทับศัพย์ ใน เอกสารที่ใช้ทางราชการ

ประเภทชื่อ เครื่องมือเครื่องใช้ ทางวิศวกรรม

รบกวนขอข้อมูล จากอาจาร์ย เพื่อที่จะได้ใช้ เขียน ให้ถูกต้องด้วยครับ

คำตอบ
not yet answered
ภาทิพ

สวัสดีค่ะ  ยินดีที่จะแนะนำ หรือหาหนังสือให้  แต่เนื่องจากลางานไปดูแลแม่หลายวัน และต้องไปอบรมต่อ  ขอเข้ามาตอบแค่นี้ก่อน นะคะ   

เคยผ่านตาว่ามีหนังสือ  ศัพย์บัญญัติเฉพาะทาง  ลองหาจากศูนย์หนังสือ จุฬา ฯ ดูนะคะ