ช่วยถอดคำประพันธ์ให้หน่อยนะค่ะ ด่วนค่ะ ขอภายในวันนี้ ขอร้องละค่ะ

สาริกา

 ๒๐.ศพเอ๋ยศพไพร่        
ไม่มีใครขึ้นชื่อระบือขาน
ไม่เกรงใครนินทาว่าประจาน        
ไม่มีการจารึกบันทึกคุณ
ถึงบางทีมีบ้างเป็นอย่างเลิศ        
ก็ไม่ฉูดฉาดเชิดประเสริฐสุนทร์
พอเตือนใจได้บ้างในทางบุณย์        
เป็นเครื่องหนุนนำเหตุสังเวชเอย

อาจารย์ช่วยแปลให้หน่อยนะค่ะ ขอร้องละค่ะ ภายในวันนี้นะค่ะ

คำตอบ

ความเกี่ยวพันธ์ของดอกสร้อยบทนี้ ต่อเนื่องกับ บทที่ ๒๑

บทที่ ๒๐ กวีแสดงให้เห็นถึงความเรียบง่ายของชีวิต การทำศพ วาระสุดท้ายแห่งการตาย ไม่มีอะไรมากมาย ไม่มีใครยืนอ่านประกาศสรรเสริญเกียรติคุณ   ซึ่งต่างกับบทที่ ๒๑ ศพของคนชั้นสูง ที่ต้องมีคำจารึก กล่าวสดุดี  จารึกวันเดือนปีให้เป็นที่ปรากฏ

ศพเอ๋ยศพไพร่ บาทแรก  ศพของคนยาก คนชั้นต่ำ ไม่มีใครกล่าวขานถึง

บาทที่ ๒ ไม่เกรงคำครหานินทา  ไม่มีการจารึกเกียรติประวัติหรือทำหนังสืออะไรต่าง ๆ

บาทที่ ๓ ถ้ามีก็ไม่มีอะไรที่เอิกเกริก

บาทที่ ๔ สิ่งที่แสดงให้เห็นก็คือเป็นข้อเตือนใจ ที่แสดงให้เห็นถึงความหดหู่ 

 

แนวคิดทั้งหมดทั้งมวล  สถานะ  เกียรติประวัติ วิธีการที่แตกต่างของคน  แต่ชีวิตทั้งหมดทั้งมวลจบสิ้นที่ความตาย