การดำเนินชีวิตจะต้องหยุดอยู่กับที่ในวันที่พึงพอใจหรือไม่

ในการก้าวเดิน ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนจะมีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหน อยู่ที่การปฏิบัติ อยู่ที่การกระทำ อยากตั้งกระทู้ถามว่าถ้าวันหนึ่งวันใด ตัวเราเองมีความพึงพอใจในความเป็นอยู่ มีความพึงใจในชีวิตของตนเอง แล้วเราจะหยุดกับที่แค่นี้หรือไม่ เราจะกระต่อไปอีกหรือไม่

คำตอบ
not yet answered
การดำเนินชีวิตต้องอยู่กับปัจจุบัน ในขณะลมหายใจนี้ เรียนรู้จากความผิด และวางแผนเพื่ออนาคต
กลุ่มเด็กหลังห้อง

 สวัสดีครับ กลุ่ม 1 อำเภอเชียงคำ

     ยินดีมากครับที่จะได้รู้จ้กกลุ่มผู้ร่วมอุดมการณ์และร่วมศึกษาในวิถีเดียวกันครับ พวกเรากลุ่มเด็กหลังห้อง ศูนย์เรียนรู้อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับพวกท่านทุกคน ขอเรียนเชิญเข้าไปชมไฟล์อัลบั้มและบล๊อกของพวกเราและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องรายวิชาการเรียนหรือเรื่องทั่วไปก็ได้นะครับ

                                 หนึ่งในกลุ่มเด็กหลังห้อง