ขอไฟล์เฉลยแบบฝึกหัดวิชาหลักภาษา

เรียนอาจารย์จงชัย

       ผมขอรบกวนไฟล์เฉลยแบบฝึกหัดของหนังสือประกอบการเรียนการสอนวิชาหลักภาษาไทยที่อาจารย์เป็นผู้เขียนขึ้นด้วยครับ  เพื่อเป็นวิทยาทาน

                                                   tramp

คำตอบ

อยู่ใน  Think.com ครับ สามารถเผยแพร่ได้

     กระผมคนใคร่รู้                 วิชา  เซนเฮย

หวังท่านโปรดกรุณา              ช่วยชี้

หนทางสู่อนัตตา                    ยากง่าย  ใดนา

ซูฟีบริสุทธิ์นี้                          สอดคล้องฤๅไฉน

                     ...............................

    อันว่าแบบฝึกไซร้               ไทยสตัก  เจอร์เฮย

ดนูใคร่ทราบเฉลยนัก              โปรดเอื้อ

หวังท่านจักยื่นหัตถ์                 ประคองช่วย

แก่ศิษย์คนหนึ่งเพื่อ                 สว่างไสร้ไร้เขลา

    .............................................................

ป.ล.  ไทยสตักเจอร์ = หนังสือแบบเรียน "หลักภาษาไทย" (ปกเหลือง) ที่ท่านอาจารย์เป็นผู้เรียบเรียงขึ้น แม้นหากไม่มีไฟล์ ก็ขอฉบับเฉลยด้วยลายมือก็ได้ครับ เมื่อกระผมศึกษาด้วยตนเองดูแล้ว มีบางเรื่องที่ผมยังกังขาอยู่ จึงใคร่จะขจัดความเขลาในตนเองให้หมดไปน่ะครับ  ขอท่านได้โปรดเป็นแสงเทียน - แสงธรรมนำชีวิตให้ผมด้วยเถิด  โอ้ ครูคนหนึ่งของผม

                 

 

 

                              

กระผมคนใคร่รู้                 วิชา  เซนเฮย

หวังท่านโปรดกรุณา              ช่วยชี้

หนทางสู่อนัตตา                    ยากง่าย  ใดนา

ซูฟีบริสุทธิ์นี้                          สอดคล้องฤๅไฉน

                     ...............................

    อันว่าแบบฝึกไซร้               ไทยสตัก  เจอร์เฮย

ดนูใคร่ทราบเฉลยนัก              โปรดเอื้อ

หวังท่านจักยื่นหัตถ์                 ประคองช่วย

แก่ศิษย์คนหนึ่งเพื่อ                 สว่างไสร้ไร้เขลา

    .............................................................

ป.ล.  ไทยสตักเจอร์ = หนังสือแบบเรียน "หลักภาษาไทย" (ปกเหลือง) ที่ท่านอาจารย์เป็นผู้เรียบเรียงขึ้น แม้นหากไม่มีไฟล์ ก็ขอฉบับเฉลยด้วยลายมือก็ได้ครับ เมื่อกระผมศึกษาด้วยตนเองดูแล้ว มีบางเรื่องที่ผมยังกังขาอยู่ จึงใคร่จะขจัดความเขลาในตนเองให้หมดไปน่ะครับ  ขอท่านได้โปรดเป็นแสงเทียน - แสงธรรมนำชีวิตให้ผมด้วยเถิด  โอ้ ครูคนหนึ่งของผม