วิชาชีพครูกับนักดนตรี

คุณลักษณะและความแตกต่างของคนที่เป็นครูสอนดนตรีกับนักดนตรี 
คำตอบ

แตกต่างกันครับ....

         ครูสอนดนตรีนั้นมีหน้าที่ สอนให้ศิษย์เล่นดนตรี

 แต่...........................

        นักดนตรี นั้นมีหน้าที่ เล่นดนตรีให้กับผู้ฟังที่ไม่จำต้องเล่นดนตรีเป็นก็ได้  ...............

 

                                        beer

มีแฟนหรือยังค่ะ

ดีอีก รอบ คะ รัก นะ จุบ