เทคนิคการสอน

ถ้านำเทคนิคนี้ไปใช้กับเด็ก ม.ต้น จะได้ผลแตกต่างจาก เด็ก ม.ปลาย หรือไม่ 
คำตอบ
ใช้ได้ผลเหมือนกันค่ะ สุใช้กับ ม.3/1 และ ม.3/2