สิ่งที่ประทับใจที่สุด ใน 19 ปีที่ผ่านมาคืออะไรคับ

สิ่งที่ประทับใจที่สุด ใน 19 ปีที่ผ่านมาคืออะไรคับ
คำตอบ
ความประทับใจของครูนิตยามีอยู่มากมาย แต่มีความจำกัดในการตอบเพราะพิมพ์ช้าจ๊ะ ขอตอบสั้น ๆว่า การปรับเปลี่ยนพัฒนาตนเองนำไปสู่ความสำเร้จของตนเองดั่งคติพจน์ที่ว่า "วันข้างหน้าต้องดีกว่าวันนี้"

สิ่งที่ประทับใจที่สุดคืออะไรยังไม่รู้ตัวเองเลย