ปัญหาการสอน

สอนศิลปะมีปัญหาอะไรบ้างมั๊ย
คำตอบ

ปัญหามีอยู่ว่า

1.เด็กไม่นำอุปกรณมาเรียน

2.ไม่ชอบฟัง ชอบปฏิบัติมากกว่าค่ะ