สอบถามหน่อยค่ะ

ใช้ CAI สอนทุกคาบหรือเปล่าค่ะ
คำตอบ
ไม่ทุกครั้ง จะใช้ในหน่วยที่เนื้อหาเยอะ เช่น เรื่อง การอ่านหนังสือ การเขียนรายงาน นร.จะเรียนว่าการอ่านคืออะไร อ่านอย่างไรบ้าง เราเลยสร้างเป็น cai ขึ้นมาให้เด็กทำ เค้าก็จะสนุกสนานกับการใช้com ที่ห้องสมุดมีแผ่นcai เกี่ยวกับคณิตศาสตร์อยู่เหมือนกัน เห็นเด็กเค้าเอามาเล่นกันก็ได้ความรู้เกี่ยวกับคณิต แต่ไม่ทราบว่าเนื้อหาเป็นของระดับใด เด็กจะชอบเล่น