การทำงานด้านองค์กรการเงินชุมชน

 

 ข้อมูลของตัวอย่าง องค์กรการเงินชุมชนและตัวอย่างของวิสาหกิจชุมชน ถ้าเรานำ 2 วิชานี้มาบูรณาการเข้าด้วยกัน ข้อมูลจะมีความละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมไหมครับ

คำตอบ
not yet answered

 

กลุ่มองค์กรการเงินในท้องถิ่นต้องมีการแจกแจงข้อมูลค่อนข้างชัดเจนให้มากที่สุดเพื่อที่ข้อมูลเหล่านั้นสมาชิกต้องรู้รายละเอียดมากที่สุดเท่าที่จะมากได้

   เห็นด้วยอย่างยิ่งครับว่าต้องให้มีการแจกแจงข้อมูลต่อสมาชิกอย่างละเอียด แต่ปัญหาที่เคยได้ยินมาก็คือ ที่มาของกลุ่มการเงินในชุมชน มักจะอาศัยความใกล้ชิดญาติพี่น้องเป็นหลัก แทนที่จะมีการกระจายตามความเป็นจริงและเหมาะสม สิ่งที่ตามมาก็คือสมาชิกจะไม่ค่อยสนใจข้อมูลอย่างแท้จริง ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้นำในชุมชนที่เป็นผู้บริหารองค์กรซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโดยตำแหน่ง ที่ไม่มีจิตสำนึก สามารถกระทำการใดๆก็ได้เพื่อประโยชน์ของตัวเอง หรือคนรอบข้าง บางครั้งเอาไปปล่อยกู้บ้าง เอาไปโปะหนี้เก่าๆของตัวเองบ้าง เคยได้ยินมาอย่างนี้ จริงหรือไม่ก็ยังไม่ทราบ แต่ถ้าเป็นจริงอย่างที่ว่าก็น่าเป็นห่วง ในฐานะนักศึกษาต้องมาคิดหาทางป้องกันปัญหาที่จะเกิดในอนาคต ว่าเราจะให้ความรู้ชาวบ้าน หรือปลูกจิตสำนึกให้กับเขาอย่างไร เชื่อว่าถ้าชาวบ้านทุกคนถ้าเขามีความรู้เท่าทันต่อกระแสต่างๆที่กำลังวนเวียนในสังคมของเรา ดีบ้าง ไม่ดีบ้าง ถูกบ้าง ไม่ถูกบ้าง เชื่อว่าจิตสำนึกของเขาจะบอกตัวเขาเองได้ ว่าควรจะทำอย่างไร แต่เขาต้องมีผู้นำ ผู้นำที่มีความจริงใจที่จะทำให้เขาได้รู้เท่าทัน กิจกรรมเป็นแค่เครื่องมือ แต่การสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นได้นั้นสำคัญกว่า

        ก็ท่านทั้งหลายนั่นแหละคือผู้นำ(ทางธรรมชาติ)ที่พวกเขากำลังต้องการ ถ้ามีโอกาสก็เชิญร่วมแลกเปลี่ยนกันนะครับ

กลุ่มที่ 1 ศูนย์เรียนรู้ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา