รายงานชิ้นที่ ๙ สนใจวิจารณ์ "ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. . . . ."

สวัสดีครับอาจารย์

ความจริงแล้วผมสนใจเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษพอสมควรครับ  ถามว่าชอบมาแต่ต้นมั้ย . . . ตอบได้ว่าปล่าวเลยครับอาจารย์  ยอมรับเลยว่าไม่มีความรู้ในเรื่องนี้มาก่อนเลย  อาจเป็นเพราะตอนที่มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้เรายังเป็นนักศึกษาหรือทำงานอยู่ในองค์กรที่ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง

แต่เมื่ออาจารย์แนะนำเรื่องนี้  ผมก็ไปหาข่อมูลเพิ่มเติมเพื่อเอามาเขียนเป็นการบ้านส่ง

ยิ่งค้นยิ่งอ่าน  เรื่องก็ยิ่งน่าสนใจ  การจัดการด้านดินแดนจะทำอย่างไรให้ผลประโยชน์ของรัฐกับของชุมชนมาบรรจบกันอย่างลงตัว ???

ขอความเห็นอาจารย์ เกี่ยวกับการนำเสนอหัวข้อเรื่องนี้ด้วยครับ

ปล. เรื่องการแยกแพ่งแยกพาณิชย์ที่อาจารย์เสนอในห้อง  แม้ว่าจะมีข้อมูลแต่ อืม . . . สนใจเรื่องนี้มากกว่าครับ

คำตอบ

เมื่อสนใจเรื่องไหน ก็ทำเรื่องนั้นซิคะ ทำเลย

territorial management นะ ท้าทาย จะคิดแบบเดิมๆ นะ ไปไม่รอด จะคิดแบบตะวันตกมากๆ ก็อาจเพลินจนตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งโดยไม่รู้ตัว

 หยิบร่าง พ.ร.บ.นี้ มาอ่านให้ละเอียด แล้ววิจารณ์เลย

อยู่ สลค. นะเห็นเวลาส่วนราชการเขาวิจารณ์ร่าง พ.ร.บ.บ่อยๆ ย่อมเห็นทั้งตัวอย่างที่ดีและตัวอย่างที่ไม่ดี

เอาเลย เริ่มต้น

KN

สวัสดีครับอาจารย์

ต้องขอนำคำถามนี้กลับมาถามอาจารย์อีกครั้งครับ

เนื่องจากตอนนี้ข้อเท็จจริงได้เปลี่ยนแปลงไป  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้สิ้นผลบังคับลงตามคำสั่งของคณะปฏิรูป  บทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพที่เคยมีอยู่ก็สิ้นผลลงไปด้วย

. . . แล้วอย่างนี้ผมจะเอากฎหมายอะไรมาเป็นกฎหมายหลัก  หรือว่าเอามาเป็นเกณฑ์พิจารณาเรื่องสิทธิดีครับอาจารย์ . . . ? ? ?

 เพราะเท่าที่นำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) มาพลิกๆเปิดๆดู . . . เห็นมีการกำหนดเรื่องสิทธิเอาไว้กว้างๆ  กว้างมากๆ . . . หรือหากจะนำเอารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาเปรียบเทียบในสาระเรื่องสิทธิ  ก็คิดว่าไม่น่าจะเกิดประโยชน์ในการพิจารณา  เนื่องจากเป็นการศึกษากับกฎหมายที่สิ้นผลบังคับไปแล้ว . . .

ขอความกรุณาชี้แนะแนวทางด้วยครับอาจารย์

นรุตม์

Archanwell

ต้องถามนอตว่า สิทธิเสรีภาพที่ว่า เป็นสิ่งที่มีอยู่ในประเพณีปกครองไทยไหมคะ  หรือเป็นพันธกรณีระหว่างประเทศไหมคะ

ถ้าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ได้รับการรับรองต่อไปโดยรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๙ ค่ะ

ลองตีความดูซิคะ