คารวะท่านพี่

เรียน ท่านพี่ Panda

 ศิษย์ผู้น้อง มาขอคารวะท่านพี่ครับ

คำตอบ