เรื่องเมืองจีน

  อยากรู้จังว่า ไปดูกำแพงเมืองจีนมาแล้ว นำมาปรับใช้ในเขตได้อย่างไรคะท่านพี่
คำตอบ

 

กำแพงเมืองจีนมีความยาวประมาณ 6,500 กม.ซึ่งมีความยาวมากและการก่อสร้างทำด้วยความยากลำบาก การมาปรับใช้การพัฒนาคนในเขตต้องใช้ระยะเวลาและความอดทนอย่างสูงที่จะแก้ไขได้