ความภูมิใจของแม่ๆ

แล้วไม่อยากมีลูกสาวไว้คอยช่วยเหลืองานบ้านอื่นๆ เช่น กวาดถูบ้าน  ทำกับข้าวบ้างหรือจ๊ะ...ความปลื้มใจ+ภูมิใจจะได้เพิ่มขึ้นงัย 
คำตอบ