สงสัย

อยากทราบว่าการทำงานด้านการพัฒนาสื่อมีความยากง่ายมากน้อยแค่ไหนครับ  ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยแนะนำด้วย  เพราะตอนนี้รับผิดชอบงานนี้อยู่ต้องเตรียมตัวอย่างไร
คำตอบ

ผมพอทราบด้านเทคนิคการพัฒนาสื่อ แต่ไม่มีเทคนิคในการบริหารให้ให้หัวหน้ากลุ่มฯ เห็นความสำคัญของสื่อจึงค่อนข้างมีปัญหาเหมือนกัน

ผมบ้านเดิมคนชุมพร อยู่สวีนะครับ อยากไปอยู่หลังสวนเหมือนกัน