ทักทาย

เขาก็มาอบรมด้วยเหมือนกัน กลับไปก็ทำkmกลุ่มนิเทศให้สำเร็จด้วยนะ
คำตอบ