5 ข้อชลอความแก่

จากข้อความที่ท่านกล่าวมาแล้วนั้น  ผมก็เห็นด้วย  แต่ในหลักความเป็นจริงแล้วบางข้อทำได้ยากมาก  เช่น  การไม่โมโห  หรือ การแสดงความไม่พอใจ  ผมว่ามันทำยาก 

       การออกกำลังกายในบางครั้งโอกาสและเวลาไม่เอื้ออำนวยในการทำกิจกรรม  หรือเหมื่อยล้าจากการทำงานทั้งวัน  จึงไม่มีโอกาสออกกำลัง

      สิ่งเหล่านี้คืออุปสรรคในการทำตาม  5  ข้อชลอความแก่

      อยากทราบว่านอกจาก  5  ข้อนี้แล้ว  ยังมีวิธีอะไรอีกครับ  ที่สะดวกและได้ผลเหมือนกัน  แต่ทำได้ง่ายกว่า

      ขอแสดงความขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้

คำตอบ

หาดูหนังสือ"ยืดชีวิต ยืดมิตรภาพ"

หรือไม่ก็ดูคอลัมน์เคล็ดลับคนดังสุขภาพดี ใน www.thaihealth.or.th

กลุ่มที่ 1 ม่วงคำ ศรร.ดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
ทุกวันนี้ทุกคนจะอ่อนเพลียจากการทำงานจะอ้างว่าไม่มีเวลาออกกำลังกาย เพราะเครียดทั้งวันอยู่แล้วก็ควรจะใส่ใจต่อสุขภาพร่างกายของตัวเราบ้าง อย่างน้อยก็ทำให้ดีที่สุดคือ ทำจิตใจให้ปลอดโปร่ง ขจัดเรื่องที่รบกวนจิตใจออกไป แค่รู้จักหาเวลาออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนให้เพียงพอ นั่งสมาธิ ก็ทำให้สุขภาพดีขึ้น ชลอแก่ได้แล้ว
ดวงจันทร์ หน่อแก้ว

การปฏิบัติตนอยู่อย่างพอดี  ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จะดำรงความงดงามของเรือนร่าง ทั้งชายและหญิงไว้  แต่กาลเวลา  และธรรมชาติมันไม่เคยปราณีใคร 

 Red_billed_blue_magpiePict0691

ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนเรายังมีอีกมากมาย ค้นให้พบใช้ให้เป็น  ต้นทุนชีวิตต้องมี ชีวิตต้องมีแผน  แม้ชุมชนก็ต้องมีแผนแม่บทเป็นของตนเอง อันเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์ ให้คุณค่ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น ประยุกต์ให้เหมาะสมกับภูมิปัญญาสากล  จนเกิดองค์ความรู้ใหม่ ที่บ่งชี้ถึงความเป็นเลิศทางปัญญา โดยเฉพาะธรรมชาติ  ต้องอยู่ร่วมกันอย่างเคารพรักษา คือที่มาของความสุขอย่างยั่งยืน  ณ วันนี้ บ้านของกระผมถูกน้ำป่าไหลหลากท่วม (ไม่ท่วมขัง แต่ท่วมแบบไหลหลาก) ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ก.ย.๒๕๕๐ - ถึงวันนี้ก็ยังไม่ลด ยังมีแนวโน้มว่าจะมาอย่างหนักอีกระรอกหนึ่ง ในฐานะผู้ใหญ่บ้าน ก็ต้องเฝ้าฝัง เตรียมความพร้อมที่จะประกาศเพื่ออพยพชาวบ้านไปอยู่ที่ปลอดภัย 

ขอบคุณในน้ำใจของพ่อหลวงแดง และเพื่อนกลุ่มที่ ๑ (ม่วงคำ)  ทุกท่านที่ไปเยี่ยมเยือนให้กำลังใจกันถึงแม่วาง  หวังว่ามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร คือแห่งสุดท้ายของพวกเราที่จะรับพระราชทานปริญญาตรี ร่วมกัน ขอบคุณอีกครั้งครับ