ความสุขในการเรียนคืออะไร

ความสุขในการเรียนคืออะไร คุณคิดว่าอย่างไร
คำตอบ
not yet answered

ความจริงที่ไม่เคยปรากฎ แต่ได้ความรู้มากขึ้นนะจะบอกให้ จากเด็กราม

นางสาวอุษา จ๋า เณรพันธ์
ความสุขที่ได้พบปะเพื่อนฝูงในห้องและความรู้ที่ได้รับจากอาจารย์