อยากทราบ

ณัฐฑิตาภรณ์ อ่อนน้อม
อยากทราบ ว่าจะติดต่อ ดร.สานิต บัณฑุจันทร์ อดีตผู้ว่าการการนิคมฯแหลมฉบัง  ได้ ที่ไหน เป็นลูกศิษย์
คำตอบ
not yet answered

ขอแนะนำค่ะ ว่าคุณต้องเป็นนักสืบแล้วหละค่ะ

1.อาจต้องหาจากต้นตอค่ะ คือหาเบอร์โทรของที่นิคมฯเพื่อโทรไปสอบถาม และขอเบอร์ติดต่อ แนะนำลงทุนนิสนึงนะ 1113 bug ถามเบอร์ นาทีละ 9 บาท ค่ะ

2.ค้นหาเวปฯของนิคมฯเพื่อเข้าไปค้นหาประวัติ ที่อยู่หรือเบอร์โทร

3.หากได้ข้อมูลมาแล้ว ลองติดต่อดู โทร อีเมล์ หรืออาจต้องใช้วิชาภาษาไทย เขียนจดหมายเลยค่ะ Delivery ไปเลย ค่ะ

4.ถ้าได้ที่อยู ก็เดินทางไปเลยค่ะจะได้รู้ดำ รู้ขาวกันเลยค่ะว่ายังอยู่ หรือ ....ไม่

ยังไงสุดท้ายขอให้เจอ คนที่อยากเจอไว ๆ นะค่ะ ถ้ามีอะไรให้ช่วยเหลือก็เมล์มาได้นะค่ะ

ขณะนี้ ดร.สานิต พักรักษาตัวอยู่บ้าน ไม่ได้ทำงานแล้ว เนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตกจะติดต่อได้ที่เบอร์ 081-8629770

ถามเบอร์ที่ติดต่อโรงเรียน ทวีธาภิเศก ๒

อยากรู้ชื่อจริงวันเดือนปีเกิดของปอยที่อยู่จ.สุพรรณบุรีวัดกาบบัว

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

อยากรู้ที่อยู่ร.ร.ศึกษานารีครับ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

มีวิธีการ

ทำหั้ยเรียนหนังสือเก่งมั้ยครับ

???

ขอแนะนำค่ะ ว่าคุณต้องเป็นนักสืบแล้วหละค่ะ

1.อาจต้องหาจากต้นตอค่ะ คือหาเบอร์โทรของที่นิคมฯเพื่อโทรไปสอบถาม และขอเบอร์ติดต่อ แนะนำลงทุนนิสนึงนะ 1113 bug ถามเบอร์ นาทีละ 9 บาท ค่ะ

2.ค้นหาเวปฯของนิคมฯเพื่อเข้าไปค้นหาประวัติ ที่อยู่หรือเบอร์โทร

3.หากได้ข้อมูลมาแล้ว ลองติดต่อดู โทร อีเมล์ หรืออาจต้องใช้วิชาภาษาไทย เขียนจดหมายเลยค่ะ Delivery ไปเลย ค่ะ

4.ถ้าได้ที่อยู ก็เดินทางไปเลยค่ะจะได้รู้ดำ รู้ขาวกันเลยค่ะว่ายังอยู่ หรือ ....ไม่

ยังไงสุดท้ายขอให้เจอ คนที่อยากเจอไว ๆ นะค่ะ ถ้ามีอะไรให้ช่วยเหลือก็เมล์มาได้นะค่ะ

55555555555555555555555

5

5

55

5

5

55

5

5

55

5

5

5

5

55

5

5

5

5

5

55

5

5

5

5

5

5

55

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

55

5

5

5

55

5

5

5

5

5

55

55

ขอแนะนำค่ะ ว่าคุณต้องเป็นนักสืบแล้วหละค่ะ

1.อาจต้องหาจากต้นตอค่ะ คือหาเบอร์โทรของที่นิคมฯเพื่อโทรไปสอบถาม และขอเบอร์ติดต่อ แนะนำลงทุนนิสนึงนะ 1113 bug ถามเบอร์ นาทีละ 9 บาท ค่ะ

2.ค้นหาเวปฯของนิคมฯเพื่อเข้าไปค้นหาประวัติ ที่อยู่หรือเบอร์โทร

3.หากได้ข้อมูลมาแล้ว ลองติดต่อดู โทร อีเมล์ หรืออาจต้องใช้วิชาภาษาไทย เขียนจดหมายเลยค่ะ Delivery ไปเลย ค่ะ

4.ถ้าได้ที่อยู ก็เดินทางไปเลยค่ะจะได้รู้ดำ รู้ขาวกันเลยค่ะว่ายังอยู่ หรือ ....ไม่

ยังไงสุดท้ายขอให้เจอ คนที่อยากเจอไว ๆ นะค่ะ ถ้ามีอะไรให้ช่วยเหลือก็เมล์มาได้นะค่ะ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

..

.

..

.

..

.

.

.

.

.

.

..

.

.

..

.

.

.

.

.

..

..

..

..

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

..

.

.

..

.

.

..

.

.

.

.

.

..

.

..

.

.

.

.

.

.

เบอร์โรงเรียนบ้านคำโซ่

สอนได้ตลก

และ

ผม ประทับจใจ

ไนการ สอนของ

ดร. สานิต บัณฑุจันทร์

5 5 55 5

.

เยีย่มมากคับ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

อยากทราบที่อยู่ เบอร์โทร รูปด้วยก็ได้