ดีค่ะ

บี

คุณครูจะเปิดสอนเสริมเมื่อคาะ หนูอยากเรียนค่ะ

แล้สคุณครูจะสอนพิเศษไหมค่ะ หนูชอบเรียนกับคุณครูค่ะ เรียนแล้วเข้าใจดีค่ะ สนุกด้วย

 

คำตอบ