จากใจมดกับทิพย์

ขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็นค่ะ

   มดกับทิพย์รู้สึกดีใจมากที่มีใครหลายคนมาอ่านบันทึกของเรา  บันทึกทุกเรื่อง  เราได้เขียนขึ้นจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้น  ทุกตัวอักษร  ร้อยเรียงจากทุกความรู้สึกจากใจ  ที่แม้ว่าการประชุมเชียร์จะสิ้นสุดลงแล้ว  แต่ความทรงจำดีๆจะคงอยู่ในใจของ มดกับทิพย์ตลอดไป.........

คำตอบ