สอนน้องอนุบาลเรื่องพยัญชนะ-สระ

อาทิพ

สวัสดีค่ะอาจารย์

หนูติดตามอ่านเนื้อหาและแบบฝึกหัดของอาจารย์มานานแล้ว  อยากจะรบกวนถามว่า  ถ้าเราจะสอนน้องชั้นอนุบาลให้เข้าใจเรื่องพยัญชนะและสระ เราต้องเริ่มอย่างไรดีคะ  น้องจะต้องไปสอบเข้าชั้นป.1 ในปีนี้ด้วย อาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะ

ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

คำตอบ

สวัสดีค่ะ  ยากจัง  ครูเองไม่เคยสอนเด็กเล็ก  และก็ชื่นชมครูที่สอนเด็กเล็กอยู่เสมอว่าเก่ง  เพราะทำให้คนที่ไม่รู้เลยรู้ได้  ครูเองสอนต่อยอดเท่านั้นเอง

แนวการสอน(แบบโบราณ)  เขาใช้สอนเทียบด้วยเสียงก่อน

เช่น   ก +อาน  แล้วให้เด็กตอบ   แล้วค่อยแกะออกเป็น ก +อา  กา

กา+น กาน 

หรือไม่ก็สอนตามแบบตำราของเด็กเล็กน่าจะมีขายนะคะ

แต่ครูเห็นของอนุบาลเชียงใหม่เขานำเอา

http://www.st.ac.th/bhatips/gramma3.htmไปใช้สอนเด็ก  แต่จะสอนอย่างไรนั้นครูไม่มีความรู้เลยค่ะ