ขอให้แก่ประวัติการศึกษา

ติดตาม
เข้าไปอ่านในประวัติของท่านแล้ว อยากให้ไปแก้ข้อมูลนิดนึง ตรงสถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ มิใชมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
คำตอบ