ความเสี่ยง

Kalunyoo
 

เรียน อาจารย์ค่ะ

ปกติความเสี่ยงของแม่หลังคลอดที่พบบ่อย มีตกเลือดหลังคลอด ชักจากPIH เป็นลมในห้องนำ ถ้าตัวชี้วัดที่ได้ไม่เกินเป้าที่ตั้งไว้ เราก็ควรยังถือเป็นความเสี่ยงและตั้งเป้าให้ลดลงใช่ไหมคะ แต่ถ้าปีที่ผ่านๆมาผลที่ได้เป็น 0 เราก็ไม่ต้องเอามาเป็นความเสี่ยงใช่ไหมค่ะ และไม่ต้องนำมาเป็นตัวชี้วัด แต่ต้องมีการเฝ้าระวังไว้อย่างเดียวหรือเปล่าคะ

หนูขอถามอาจารย์เท่านี้ก่อนนะคะ ขอบคุณค่ะ

E-mail     [email protected] 

คำตอบ
     ใช่ครับตัวชี้วัดที่เป็น 0 หรือ 100 % ตลอด ควรพิจารณาเช่น การตั้งเป้า , ความ Sensitive ของตัวชี้วัดเพียงพอหรือยัง , ถ้าจะเก็บต่อและหาโอกาสพัฒนาควรมีการปรับเปลี่ยนเป็นตัวชี้วัดอื่น ในเรื่องนี้ที่ Sensitive กว่า และน่าจะนำมาพัฒนาต่อได้ อาจเป็นการวัดที่กระบวนการ หรือผลลัพธ์ก็ได้

    แต่ถ้าตัวชี้วัดไม่มีการเคลื่อนไหว และคิดว่าเรื่องนี้ทำได้ดีแล้วก็น่าจะเก็ยเป็นอุบัติการณ์ก็พอเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและต้องทบทวนหากมีอุบัติการณ์ ไปเก็บตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่น่าจะพัฒนาต่อได้น่าจะดีกว่าครับ

 

เฉลิมพงษ์ สุคนธผล

DR. chalermpong sukontapol

    ใช่ครับตัวชี้วัดที่เป็น 0 หรือ 100 % ตลอด ควรพิจารณาเช่น การตั้งเป้า , ความ Sensitive ของตัวชี้วัดเพียงพอหรือยัง , ถ้าจะเก็บต่อและหาโอกาสพัฒนาควรมีการปรับเปลี่ยนเป็นตัวชี้วัดที่จะนำมาพัฒนาต่อได้ อาจเป็นการวัดที่กระบวนการ หรือผลลัพธ์ก็ได้

    แต่ถ้าตัวชี้วัดไม่มีการเคลื่อนไหว และคิดว่าเรื่องนี้ทำได้ดีแล้วก็น่าจะเก็ยเป็นอุบัติการณ์ก็พอเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและต้องทบทวนหากมีอุบัติการณ์ ไปเก็บตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่น่าจะพัฒนาต่อได้น่าจะดีกว่าครับ

 

เฉลิมพงษ์ สุคนธผล