ข้อสงสัย

ประภาศรี จันสน

ความเป็นจริงและข้อเท็จจริงคืออะไรค่ะ

ทฤษฎีคืออะไร อาจารย์ช่วยตอบด้วยค่ะ

ต้องการคำตอบมาก

คำตอบ