คำถามค่ะ ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ

มายด์

1.ภาษาแบ่งเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง

2.ภาษาประกอบด้วยหย่วยอะไรบ้างเรียงจากเล็กไปใหญ่

3.จงบอกเสียงวรรณยุะกต์ของข้อความต่อไปนี้"เป็นหนึ่งได้ไม่ต้องพึ่งยาเสพติด"

 4.จงบอกจำนวนพยางค์จากข้อความต่อไปนี้"สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา"

5."สามจังหวัดชายแดนภาคใต้" มีกี่คำ

 

แค่นี้แหละค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

คำตอบ

สวัสดีค่ะ

ก่อนอื่นขออธิบายบทบาทหน้าที่ของครูภาทิพ ก่อนนะคะว่า ขอทำหน้าที่ช่วยเหลือให้แนวทางในการแสวงหาความรู้ 

มิได้มีหน้าที่ทำการบ้าน  หรือทำคะแนนให้นักเรียนค่ะ

1. จากข้อ 1-2 ครูไม่ทราบว่าผู้ขอคำปรึกษากำลังเรียนเรื่องอะไร

2. แนวการพิจารณาเสียงวรรณยุกต์ให้ดูจากเว็บ http://www.st.ac.th/bhatips/gramma3.htm

3. แนวการตอบเรื่องพยางค์ ให้ดูจาก http://www.st.ac.th/bhatips/gramma2.htm

4. ความรู้เรื่องคำ http://www.st.ac.th/ajgal/Lesson/phrase01.htm

นางผีเสื้อสมุทรเป็นลูกของใคร