ทำไมต้องใส่วรรณยุกต์ก่อนสระอำ

Mint

ทำไมเวลาพิมพ์จะต้องใส่ วรรณยุกต์ ก่อนพิมพ์สระอำ ในเมื่อเวลา เราอ่านสะกดเสียง ยังอ่าน เป็น

น -อัม นำ ไม้โท น้ำ

คำตอบ
ดิฉันคิดว่าถ้าพิมพ์สระ ที่อยู่หลังตัวอักษรเข้าไปก่อนวรรณยุกต์  โปรแกรมหรือเครื่องคอมฯจะเข้าใจว่าวรรณยุกตที่พิมพ์์อยู่บนสระแทนค่ะ ก็เลยต้องพิมพ์วรรณยุกต์ก่อน เพื่อให้วรรณยุกต์อยู่บนตัวอักษรของคำๆ นั้นค่ะ
คริส
มันเป็นปัญหาทางเทคนิคของ software มั้งครับ