แสดงความคิดเห็น

MrjuckkitPetchomphu

สวัสดีท่านฯไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

           ท่านครับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเรื่องนี้ใหญ่

นานมาแล้วจากนโยบายของรัฐบาล ดีครับยอดเยี่ยม แต่ครูผู้ลงมือปฎิบัติสั่งสอนนักเรียนนั้นยังมีเรื่องดังกล่าวน้อยในจิตใจและการแสดง-การกระทำให้นร.ดูเป็นตัวอย่างน้อยมากแทบจะไม่มีเลย ยกตย. 08.00น.นั้นนร.ทำกิจกรรมชาติ-ศาสนา ครูยังเยืนเซ็นชื่อเข้าทำงานอยู่เลย (แล้วให้นร.มาเช้าให้ทัน08.00น.

มันง่ายครับเรื่องนี้แต่ยากตรงการปฎิบัติเท่านั้น ส่วนตัวผมคิดว่าผมทำได้ อยากให้พี่น้องคนไทยช่วยกันทำเพื่อบ้านเมืองไทยของเราช่วยกัน ผมว่าทำได้ บรรพบุรุษประเทศไทยเสียสละชีวิตแลกกับประเทศชาติไว้ ไอ้แค่เรื่องคุณธรรมจริยธรรมเท่านี้คนไทยทำไม่ได้หรือ

**ไม่มีใครเอาอะไรไปได้หรอกครับ** 

คำตอบ
not yet answered
 เรื่องสิทธิสตรถูกละเมิดอย่างรุนแรงที่สุด!!!!! กระเทยจะใช้คำนำหน้าชือ 'นางสาว' 'นาง' หากกระทรวงพัฒฯ+สนช.ออกกฏหมายไร้สตินี้ออกมาเมื่อไหร่   กล่องจดหมาย-----------------------------------------------------------------------------------------------
หยุดเถอะ!!! 
ขอให้ฟังเสียงประชาชนที่เป็นสตรีและต้องการปกป้องสิทธิสตรีด้วย อย่ารังแกผู้หญิงให้มากเกินไปนัก ทำไมผู้หญิงจะต้องถูกเพศชายเอาเปรียบสองต่อเสมอมาจากอดีตถึงปัจจุบัน??? สมัยก่อนผู้หญิงเป็นเบี้ยล่าง ก็ถูกกดขี่ เอาเปรียบสารพัดสารเพ พอมาสมัยนี้ เป็นสมัยสิทธิและเสรีภาพเฟ้อ ผู้หญิงก็ถูกผู้ชายแปลงเพศ หรือ กระเทย เอาเปรียบทุกทางอีก ผู้ชายแปลงเพศหรือ กระเทย ไม่ใช่ผู้หญิง ทำยังไงๆก็ไม่ใช่ผู้หญิงอยู่ดี และเราในฐานะสตรี จะขอต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิของผู้หญิง ที่ ผู้หญิงเท่านั้นถึงจะใช้คำนำหน้าตัวเองว่า นางสาว กับ นางได้ ผู้ชายแปลงเพศ หรือ กระเทย อย่ามาเปรียบ!!!!!!! พวกคุณ ไม่มีสิทธิ ทำไมพวกคุณถึงชอบเอาเปรียบผู้หญิงมากถึงขนาดนี้ เห็นแก่ตัวที่สุดก็เท่านั้น ยามเป็นชาย ด้วยสรีระ กฏหมาย ฯลฯ พวกคุณเอาเปรียบผู้หญิงมานานจนปัจจุบัน ยามแปลงเพศ ก็ด้วยสรีระ ฯลฯ พวกคุณก็จะเอากฏหมายมาข่มเหงรังแกเพศหญิงอีก ต่อมาก็จะเข้าห้องน้ำเดียวกับผู้หญิง ทั้งๆที่ฉี่คุณเหม็นแทบอวก ทั้งๆที่พวกคุณด่าทอกันหยาบๆในห้องน้ำ ทั้งๆที่ไม่มีความปลอดภัยใดๆในห้องน้ำสำหรับผู้หญิงเพราะพวกคุณเป็นผู้ชายแปลงเพศมา ขอเสนอให้พวกคุณ ใช้คำนำหน้าว้า " นัย " (อ่านว่า ไน) แปลตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานว่า : นัย [ไน, ไนยะ] น. ข้อสําคัญ เช่น นัยแห่งเรื่องนี้; ความ, ความหมาย, เช่น หลายนัย; แนว, ทาง, เช่น ตีความได้หลายนัย; แง่ เช่น อีกนัยหนึ่ง. (ป. นย). ทั้งนี้เพราะพวกเพศชายแปลงเพศได้สมัครเลือกทางเดินของตนเองจากชายเป็นหญิงแปลงเพศ จึง เท่ากับหา "นัย" ให้ตนเองอีกแง่มุมหนึ่ง ก็สมควรจะเรียกตนเองว่า นัย อย่ามาใช้ นางสาว หรือ นาง เลย เพราะ ชายแปลงเพศ หรือ กระเทย นั้น ไม่ใช่เพศหญิงตั้งแต่เกิด ใครอย่ามั่วปล่อยให้ชายแปลงเพศ มาปะปนกับเพศหญิง ขอสู้เพื่อ

เรื่องสิทธิสตรีถูกละเมิดอย่างรุนแรงที่สุด!!!!!! กระเทยจะใช้คำนำหน้าชือ 'นางสาว'  'นาง' หากกระทรวงพัฒนา+สนช.ออกกฏหมายไร้สตินี้เมื่อไหร่!! 

ขอให้ฟังเสียงประชาชนที่เป็นสตรีและต้องการปกป้องสิทธิสตรีด้วย อย่ารังแกผู้หญิงให้มากเกินไปนัก ทำไมผู้หญิงจะต้องถูกเพศชายเอาเปรียบสองต่อเสมอมาจากอดีตถึงปัจจุบัน??? สมัยก่อนผู้หญิงเป็นเบี้ยล่าง ก็ถูกกดขี่ เอาเปรียบสารพัดสารเพ พอมาสมัยนี้ เป็นสมัยสิทธิและเสรีภาพเฟ้อ ผู้หญิงก็ถูกผู้ชายแปลงเพศ หรือ กระเทย เอาเปรียบทุกทางอีก ผู้ชายแปลงเพศหรือ กระเทย ไม่ใช่ผู้หญิง ทำยังไงๆก็ไม่ใช่ผู้หญิงอยู่ดี และเราในฐานะสตรี จะขอต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิของผู้หญิง ที่ ผู้หญิงเท่านั้นถึงจะใช้คำนำหน้าตัวเองว่า 'นางสาว' กับ 'นาง' ได้
ผู้ชายแปลงเพศ หรือ กระเทย อย่ามาเอาเปรียบ!!!!!!! (อีกแล้ว)
พวกคุณ ไม่มีสิทธิ!!!
ทำไมพวกคุณถึงชอบเอาเปรียบผู้หญิงมากถึงขนาดนี้
เห็นแก่ตัวที่สุดก็เท่านั้น
ยามเป็นชาย ด้วยสรีระ กฏหมาย ฯลฯ พวกคุณเอาเปรียบผู้หญิงมานานจนปัจจุบัน
ยามแปลงเพศ มีเปรียบด้วยทั้งสรีระ และกำลังวังชาฯลฯ พวกคุณก็จะเอา'กฏหมาย'มาข่มเหงรังแกทับความเป็นเพศหญิงมาแต่กำเหนิดอีก ต่อมาก็จะเข้าห้องน้ำเดียวกับผู้หญิง ทั้งๆที่ฉี่คุณเหม็นแทบอวก ทั้งๆที่พวกคุณด่าทอกันหยาบๆในห้องน้ำ ทั้งๆที่ไม่มีความปลอดภัยใดๆในห้องน้ำสำหรับผู้หญิงเพราะพวกคุณเป็นผู้ชายแปลงเพศมา
หาชายแปลงเพศหรือกระเทยปราถนาใช้คำนำหน้า ขอเสนอให้พวกคุณ ใช้คำนำหน้าว้า " นัย " (อ่านว่า ไน) แปลตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานว่า : นัย [ไน, ไนยะ] น. ข้อสําคัญ เช่น นัยแห่งเรื่องนี้; ความ, ความหมาย, เช่น หลายนัย; แนว, ทาง, เช่น ตีความได้หลายนัย; แง่ เช่น อีกนัยหนึ่ง. (ป. นย). ทั้งนี้เพราะพวกเพศชายแปลงเพศได้สมัครเลือกทางเดินของตนเองจากชายเป็นหญิงแปลงเพศ จึง เท่ากับหา "นัย" ให้ตนเองอีกแง่มุมหนึ่ง ก็สมควรจะเรียกตนเองว่า นัย อย่ามาใช้ นางสาว หรือ นาง เลย เพราะ ชายแปลงเพศ หรือ กระเทย นั้น ไม่ใช่เพศหญิงตั้งแต่เกิด ใครอย่ามั่วปล่อยให้ชายแปลงเพศ มาปะปนกับเพศหญิง ขอสู้เพื่อสิทธิสตรี ใจขาดดิ้น เพื่อปกปองสิทธิสตรีไม่ให้ถูกข่มเหง เหยียบย่ำ แม่กระทั่งคำนำหน้าชื่อ จาก ผู้หญิงแท้ๆ  

 สิทธิสตรี