Management

ต...โต้ง

อ.ครับ คือผมอยากจะถาม อ.ว่า  ผู้บริหารในอุดมคติ  คืออะไรครับ  แล้วมีทฤษฎีใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

 

 

ขอบคุณครับ

 

 

 

คำตอบ
  • คือผมไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับบริหารเท่าใดนะครับ
  • ผู้บริหารในอุดมคติ ถ้าทำแบบ KM เราก็ต้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าเราจะฝันให้ผู้บริหารในอุดมคติเป็นอย่างไร
  • แต่ถ้าถามตามประสบการณ์ ก็คือ ผู้บริหารในอุดมคติทำงานเพื่อใคร เพื่อตัวเองหรือเพื่อประชาคม
  • ถ้าทำเพื่อตัวเองก็จบ แต่ถ้าทำเพื่อประชาคม ก็ตัองฟังเสียงประชาคมนะครับ แล้วก็ต้องทำงานแบบให้ประชาคมได้เข้าไปมีส่วนร่วมทุกกิจกรรมครับ
  • ทฤษฎีไม่มีครับ ผมไม่ชอบทฤษฎี
beeman 吴联乐
beeman 吴联乐
  • ทราบคำตอบแล้วครับ
  • ไม่ได้ไปถาม beeman แต่มาถาม สมลักษณ์ ในบล็อกการจัดการความรู้เรื่องผึ้งนี้เองครับ