ปุจฉา

เสาวนีย์ บินตำมะหงง การบัญชี 4/1 เลขที่ 3

1.ทำไมเวลาส่งเมล์จากhotmailไปให้yahooข้อความถึงเป็นภาษาต่างดาวค่ะ................

2.อาจารย์ออกข้อสอบยากมั้ยค่ะ

 

 

 

คำตอบ