ราคาประเมินที่ดินใน ต.วิสัยเหนือ

เอก

กระผมอยากทราบเกี่ยวกับราคาที่ใช้ประเมินที่ดินในเขต ต.วิสัยเหนือ ว่ามีราคาอยู่ที่ไร่ละเท่าไหร่ เพื่อจะใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง เนื่องจากตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฉบับใหม่ได้กำหนดให้ใช้ราคาประเมินที่ดินภายในตำบลที่จะจัดสร้างโครงการใช้ราคาที่ดินที่ สนง.ที่ดินกำหนดเป็นตัวประกอบในการคิดราคางานก่อสร้างเกี่ยวกับงานดิน ดังนั้นจึงขอรบกวนขอข้อมูลราคาที่ดินดังกล่าวให้กับกระผมด้วย

 ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

                                               

 

คำตอบ
not yet answered

ข้าฯขอรับโอนภาระจำนองแทนบิดาจะต้องดำเนินการอย่างไร(ขั้นตอนที่สนง.ที่ดิน) เนื่องจากที่ดินแปลงดังกล่าวติดภาระจำนองกับธกส.โดยบิดาของข้าฯได้นำโฉนดที่ดินของปู่ขณะมีชีวิต(ปัจจุบันปู่เสียชีวิตแล้วและไม่ได้ทำพินัยกรรม)ไปค้ำประกัน  ข้าฯได้ติดต่อกับธกส.  ธกส.แนะนำให้บุตรของปู่ทุกคนลงชื่อยินยอมให้ข้าฯเป็นผู้รับภาระจำนอง(ระบุข้าฯเป็นลูกหนี้และยกที่ดินดังกล่าวให้ข้าฯซึ่งเป็นหลาน)ข้าฯอยากทราบว่า ข้าฯสามารถเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าวได้หรือไม่  หากได้ข้าฯจะต้องดำเนินการอย่างไร  มีค่าใช้จ่ายเท่าใด(คำนวณจากอะไร เนื่องจากที่ดินดังกล่าวบุตรของปู่ทุกคนยินยอมยกให้ข้าฯ)  ข้าฯจะต้องให้สามีซึ่งจดทะเบียนสมรสลงชื่อในเอกสารฉบับใดในขณะที่ไปติดต่อกับสนง.ที่ดิน เนื่องจากสามีของข้าฯไม่สามารถไปติดต่อกับข้าฯได้

 

 

อยากทราบเกี่ยวกับ ราคากลางที่ดินปากน้ำชุมพร ตารางวาล่ะเท่าไหร่

พอดีอยากจะซื้อบ้าน ก็ขอให้ติดต่อกลับมาภายในเร็ว ๆ นี้น่ะ