ชุมชนความรู้

อดิศักดิ์ ปานด่วน
ขอเรียนสมาชิกวิชาการทั้งหลายให้ทราบโดยทั่วกันว่า...ท่านที่ยังไม่มีภาพสวย ๆ เรามาลงหรือแก้ไขทีหลังก็ได้ แต่ขอให้สมัครไว้ก่อน พร้อมทั้งส่งทรรศนะส่วนตัวด้าน  KM มาด้วย ....
คำตอบ