ชุมชนความรู้

จอก
ตอนนี้เรากำลังสร้างชุมชนความรู้ พี่นิดช่วยประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกเข้ามาแลกเปลี่ยนกันหน่อย เพราะในเวลาทำงานจะไม่ค่อยมีเวลาคุยกัน เวลาประชุมก็มีแต่วาระน่าเบื่อ เลยต้องใช้ IT ช่วยสร้างสีสัน หวังว่าคงได้รับความร่วมมือนะครับ
คำตอบ