HR ScoreCard คืออะไร ขอตัวอย่าง

สวัสดีค่ะ อาจารย์ ดร.จีระ

 

ทราบท่านคือผู้ชำนาญด้าน HR  เป็น HR สายพันธุ์แท้ ดิฉันขอความอนุเคราะห์ ดังนี้ค่ะ

ตอนนี้หลายหน่วยงานต้องทำ HR Scorecard มีวิธีการเขียน HR Scorecard และยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ รวมทั้งตัวชี้วัดอย่างไร  ขอคำแนะนำด้วย เพราะไม่เข้าใจเรื่องนี้ ค่ะ

 หวังว่าจะได้รับความกรุณา ได้คำตอบ คำแนะนำจากท่าน

ขอบพระคุณอย่างสูง

คำตอบ