ค่าใช้จ่ายในการทำปุ๋ยชีวภาพและขั้นตอนการทำ

แมนรัตน์
รบกวนขอความรู้เรื่องค่าใช้จ่ายในการทำปุ๋ยชีวภาพ,วัสดุ,อุปกรณ์,วัตถุดิบที่ต้องใช้ว่าจะอยู่ในงบประมาณเท่าไร และขั้นตอนการทำให้หน่อยครับ ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ 
คำตอบ
not yet answered
นาย ชาติชาย เหลืองเจริญ

การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เป็นการนำวัสดุเหลือใช้ใกล้ตัวมาหมักด้วยภูมิปัญญาโบราณ ซึ่งถ้าท่านอยู่ใกล้วัตถุดิบอะไรให้ใช้อย่างนั้น งบประมาณในการทำแต่ละครั้งไม่มากขึ้นอยู่กับความต้องการใช้ เป็นการบริหารจัดการในลักษณะการพึ่งพาตนเอง