ถามเพิ่มเติมค่ะ

  เรียน อาจารย์ Beeman
       จากที่ได้หารือกับอาจารย์เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิ.ย. นั้นทางโรงเรียนได้ดำเนินการบางส่วนเพื่อเตรียมการประชุมWorkshop คุณอำนวย รุ่น 1 ในวันเสาร์ที่ 9 มิ.ย.50 แล้วคือ

  • ห้องประชุม , ห้องคอมพิวเตอร์
  • แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมการWorkshop
  • ใบลงทะเบียน
  • กระดาษชาร์ทและอุปกรณ์การเขียน
  • เกียรติบัตร

    ขอเรียนถามเพิ่มเติมค่ะ

  • กำหนดการประชุม"Workshop คุณอำนวย รุ่น1"ซึ่งอาจารย์จะออกแบบให้ รอพิมพ์อยู่ค่ะ
  • ตัวอย่างเอกสารอื่นๆค่ะ

  

คำตอบ