อยากทราบ ประวัติความเป็นมา ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์

กัลยา

คือดิฉัน ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา -พัฒนาการความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และปัญหา ข องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

มานานพอสมควรแล้ว ที่ได้มาข้อมูลไม่ตรงซักเท่าไรได้เห็นเวปนี้เป็นของ ศ.ดร.จีระ  หงศ์สดาราภ์ จึงอยากขอข้อมูลค่ะ

                    ขอบคุณค่ะ

คำตอบ