การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม

เรียนถามท่านผู้รู้ทั้งหลาย

                สามารถหาข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับ "การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม" ได้จากที่ใดบ้างค่ะ

ปล.หาหนังสืออ่านยากมาก...

คำตอบ
not yet answered

ส่วนมากจะมีเฉพาะหนังสือเกี่ยวกับการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แต่จะเน้นหนักที่การตลาดเพื่อสังคม CSR แนะนำ การตลาดเพื่อสังคม หนังสือธรรมชาติ บรรษัทบริบาล ซีเอ็ด

อาจราย์ช่วยยกตัวอย่างสินค้าเพื่อสิ่งแวดลอมให้ผมฟังหน่อยครับ