ดูรูป

ออม

ขอดูรูปอาจารย์รุ่งอรุณ อ่อนสุขค่ะ

คำตอบ