อ่านคำตอบหรือยังค่ะ

คุณน้องนภัส

  • เข้าใจผิดจ้ะ
  • ยังไง ๆ ๆ ผู้ที่ไม่มีวุฒิครูก็ต้องไปเรียนเพิ่ม
  • การที่ท่าน ผอ.ดิศกุล ทำโครงการสร้างความก้าวหน้าดังกล่าวโดยให้ไปเรียนเพิ่มถูกต้องแล้ว
  • เป็นการเตรียมพร้อมก่อนคุรุสภาจะประกาศให้พนักงานราชการ  ขอมีใบประกอบวิชาชีพได้(การประกาศดังกล่าวจะเป็นการรับรองว่าเป็น  ผู้ที่ประกอบวิชาชีพควบคุม) ซึ่งประโยชน์จะเกิดขึ้นเพราะผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพจะต้องเป็นผู้ที่ต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา การขอต่อใบประกอบวิชาชีพจะต้องมีหลักฐานการพัฒนามีงานการสอน ฯลฯ ตามที่คุรุสภากำหนด
  • เมื่อเข้าใจแล้วกระจายข่าวต่อไปว่า พนักงานราชการที่ยังไม่มีวุฒิครู ควรไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเตรียมความพร้อมไว้ จะเป็นประโยชน์ในการขอมีใบประกอบวิชาชีพ
  • ต่อไปหากมีการคัดเลือก/หรือสอบ/หรืออื่น ๆเพื่อให้พนักงานราชการเป็นข้าราชการครูผู้ที่มีวุฒิทางครูจะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นครบ
  • เอารีบไปเรียนเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมรับความก้าวหน้า และการเรียนมีหลากหลายช่องทางเลือกดูให้เหมาะสมกับบริบทของตัวเองล่ะ
คำตอบ
not yet answered
ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากครับที่ได้ตอบคำถาม ซึ่งในกรณีของผมที่เรียนวุฒิมาแค่ 15 หน่วย ก็ต้องเรียนใหม่ ใช่ด้วยไหมครับ