ระบบไฟฟ้า SC06 ใช้ได้หรือยัง

ผู้ใช้ไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้าที่ซ่อมใกล้เสร็จหรือยัง
คำตอบ