อยากรู้

ศศิธร บุญเพ็ชร 071 กลุ่ม 602
ข้อสอบยากใหมค่ะ
คำตอบ